Статии 2010

Производството на дървени сглобяеми къщи – любителска или високо професионална дейност

В тази статия ще разкажем, каква е практиката за строителството на тези къщи в Европа и България, за да се гарантира максималното използване на тези предимства.

Още в зората на развитието на човечеството, когато то е излязло от пещерите, е възникнала необходимостта от подслон. Тогава са се появили и първите изградени от човека жилища. Отговорността за строителството на жилище тогава е била на племето, а когато се преминава към семейно-фамилна форма на съжителстване, тази отговорност се прехвърля върху семейството.

Вижте повече »

Дървените сглобяеми къщи - мода, практичност или природосъобразен начин на живот

Последните няколко години, в България се публикуваха епизодично информации за дървените сглобяеми къщи. В тези публикации основно място се отделяше на безспорните предимства на дървените сглобяеми къщи и се изтъкваше, че този вид строителство по нищо не отстъпва на останалите методи за строителство на жилища. Разбира се това е много важно да се знае и никой не оспорва , че дървените сглобяеми къщи:

 • имат много здрава, лека и еластична носеща конструкция;
 • дават възможност да се постигнат изключителни изолационни показатели;
 • позволяват да се изпълнят всякакви архитектурни проекти за сгради до три етажа;
 • изразходват най-малко енергия при строителството и при експлоатацията им;
 • имат много къси срокове за изработка и монтаж;
 • готови са за живеене веднага след построяването им (поради липса на мокри процеси и остатъчна влага в конструкцията им);
 • строителството им в отдалечени, труднодостъпни и дори екстремни места е възможно и не се оскъпява значително.

С тази статия ще се опитам да насоча вниманието към други предимства свързани с дървените сглобяеми къщи, за които има по малко информация в досегашните публикации.

Вижте повече »

Изпълнени проекти

 • Двуетажна сглобяема къща 161 кв.м.
 • Едноетажна сглобяема къща 97 кв.м.
 • Административна сглобяема сграда 77 кв.м.
 • Лятна градина Витоша