Въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,
Честно казано трудно ми беше да реша по какъв начин да Ви поднеса информацията за сглобяемото строителство с дървесина, така че да е интересна, разбираема и да не е изпълнена с технически и технологични термини и параметри. Реших, че най-добре ще е да отговоря пред Вас на деветте най-задавани от нашите клиенти въпроси.

Първият въпрос, който задават нашите клиенти, е:

І. Могат ли да получат от нас къщата на своите мечти?
Краткия отговор е ДА – защото, както виждате от снимковия материал, по тази технология се строят къщи и сгради с различна архитектура, разпределения и функции.
Ограниченията се свеждат до това, че не могат да се строят небостъргачи. Реално в България се строи до два етажа, но има вече и проекти за триетажни сгради. В чужбина дървени конструкции се строят до шест етажа. Мисля, че съвременното жилищно строителство отдавна се е отказало от по високи сгради, а и много малко хора си представят мечтания дом на шест етажа.

ІІ. Друг въпрос, който се задава е – имаме ли специални изисквания към терена? (много хора имат парцели върху слаби терени, които не са подходящи за монолитно строителство)
Тук отговора е НЕ – с тези конструкции може да се строи навсякъде, където строителството не е изрично забранено - защото конструкциите на този тип сгради са от 7 до 9 пъти по–леки от традиционното строителство. Пример - такива сгради има изградени в България (язовир Въча) върху плаваща платформа.

ІІІ. Друг много важен за съвременното строителство е въпросът за топло и звуко-изолацията на сградите.
Тук вече мога да кажа, че това е строителната система, която дава най–добри показатели в тази област и за това ще отделя малко повече време на този въпрос.
Единствено по този метод на строителство могат да се строят така актуалните в развитите страни ниско енергийни и пасивни къщи.
Ниско енергийна е тази сграда (а тя вече започва да се приема като стандарт в Европа), която, при различните климатични условия на Европа, се нуждае от 30 до 70 кWч/м2 енергия за отопление или охлаждане за цяла година. Това се равнява на 3 до 7 литра течни горива или 3 до 7 м3 природна газ.
Сглобяемите къщи от дървесина отдавна покриват този стандарт.
Следващата по-висока категория ниско енергийни сгради са така наречените 3-литрови къщи. Това е сграда, която се нуждае от 3 л/течно гориво или 3 м3/природен газ или по- малко от 30 кW.ч за 1м2 жилищна площ за целогодишна климатизация. Такива сгради вече масово се строят чрез сглобяеми елементи с дървена носеща конструкция.
При тези сгради има и повишени изисквания към прозорците, които трябва да са от дърво или пластмаса с трислоен стъклопакет.
Най–високата категория ниско енергийна сграда е така наречената пасивна къща. При нея разходите на енергия за пддържане на микроклимата са под 10 кW.ч/м2 жилищна площ в годината, които не е необходимо да бъдат внасяни като допълнително количество енергия, а могат да се осигурят от отделяната енергия при обитаването на жилището (готвене, къпане, човешка топлина, осветление, хладилник и др.) и от акумулиране на слънчевото греене (добро изложение, соларни инсталации).
Отделяната или проникнала в дома топлоенергия се улавя от филтрираща система с термо помпи и се акумулира в специален топлообменник, от където се ползва при нужда.
За управлението и функционирането на подобни къщи има изградени специални компютърни системи и програми. Разбира се за България това все още звучи екзотично, но това е бъдещето.
Може да си зададете въпроса, защо такива къщи да не могат да се строят и по традиционния начин?
Отговорът е следния: Външните стени на тези къщи трябва да имат коефициент на изолация под 0.2 W (м2 °К) за ниско енергийните и 0.15 W (м2 °К) за пасивните къщи.
За да се постигнат тези параметри дебелината на стената изградена от:
- многослоен панел с дървена носеща конструкция достига до 30 – 35 см.
- железобетонна с мазилка над 10 м практически невъзможно.
- тухлена стена (четворки) с мазилка-дебелината трябва да е 140 – 160 см.
- стена от порест бетон (Ytong) - 1.00 м.
- стена от масивно дърво - 70 см.
За това, за да се подобрят малко изолационните параметри на монолитните сгради, се прибягва до допълнителни външни изолации, но елиминирането на всички термо-мостове е практически невъзможно .
След като се убедят, че тези сгради са без конкуренция с изолационните си възможности, клиентите желаят да разберат дали останалите параметри на сградата отговарят на строителните изисквания и дали са сравними с масивните.

ІV. По пожароустойчивост - недобронамерените ни клиенти (по–скоро опоненти) задават този въпрос с видимо задоволство, а добронамерените с известна доза смущение. Те считат, че това е най–неприятния и неудобен въпрос за строителите на сглобяеми къщи от дърво. Те лесно приемат, че щом е дърво, значи гори и затова тези сгради са пожаро-неустойчиви, но не са прави. Защо?
1. Изследванията в много страни показват, че пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а винаги извън тях (ел. уреди, дрехи, книги, обзавеждане, химикали и др.)
2. Използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата, които са негорими и пожарозащитни материали предпазват конструкцията от възникнали пожари .
3. Ако въпреки всичко разгорелия се пожар е толкова силен, че достигне конструкцията (обикновено в нормални сгради това време е след 30 до 60 мин.) идва ред на уникалните способности на дървото като конструкционен материал .
А именно:
• То не променя носещата си способност при висока температура (за разлика от металите).
• В процеса на горене върху дървото се образува слой въглен, който рязко забавя процеса на горене в дълбочина.
Във връзка с това са правени много опити. Най-елементарният е следния: Върху две опори са поставени две греди с еднакви сечения – метална и дървена. Върху дървената греда е поставена тежест, а върху металната - не. Под тях се запалва силен огън. След няколко минути металната греда губи всякаква устойчивост и под собствената си тежест се огъва и пропада. Дървената греда се запалва но продължава да държи тежестта няколко часа.
За съжаление целият свят се убеди в това при срутването на кулите близнаци в гр. Ню Йорк. (Те се срутиха вследствие пожара от горивото на самолетите).
4. Всичко това е добре известно на специалистите, за това този тип сгради се използват без проблеми не само за жилищно строителство, но и за обществени сгради, детски домове, старчески домове, администрации , хотели и др.
5. Накрая, за да завършим с пожарите, трябва да се има предвид и следното:
• За специални сгради с особени изисквания има вече такива химически препарати, които правят дървото практически незапалимо .
• Ако пък в нормална сграда възникне по някаква причина голям пожар, който не може да бъде угасен часове наред, то все едно каква е сградата, тя става неизползваема или възстановяването и е по–скъпо от ново строителство.
• То тогава нашите сгради пак имат преимущество – разчистването на терена е няколко пъти по–бързо и евтино.

V. Като свършихме с пожарите идва ред на наводненията. Как се държат тези конструкции в среда с повишена влажност или при директно наводнение?
Нека първо да разгледаме по–тежкия случай :
При евентуално наводнение, водата която облива тези конструкции не попива в тях, тъй като влагоемкостта на материалите, от които са изградени е в рамките на няколко процента при 24 часов престой във вода .
Като се има предвид малкия обем от вода, който ще поемат материалите, е нормално след това тя бързо да се изпари. Този процес се ускорява и от специалната конструкция на стените, които имат вертикална циркулация на въздуха вътре в тях.
При променлива атмосферна влажност тези сгради се държат чудесно благодарение на специфичните свойства на дървото и гипса, които лесно абсорбират и отдават атмосферната влага без тя да кондензира по тях.
Като допълнителна мярка дървесните елементи, които имат досег с бетонната основа и на височина до 80 см от нея, се импрегнират против влага. По този начин се защитават от евентуален пробив на хидроизолацията и от евентуално просмукване на влага от основите.

VІ . Остана още един въпрос , който касае природните бедствия – земетресението.
Това е ужасът за всяко строителство. Мерките които се вземат при масивното строителство са много строги и струват скъпо, тъй като едно земетресение нанася много щети и взема много жертви.
Строителството на сглобяеми сгради с дървена конструкция се препоръчва за земетръсните райони по следните причини:
1.Дървото като конструкционен материал е изключително еластично и здраво. То понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение.
2. В тези сгради няма монолитни (неподвижни) връзки. Всички сглобки понасят определено разместване без да се разрушават.
3. Значително по-ниското тегло на конструкцията допринася и за много по–малки инерционни сили, както и за много по–малко жерти и облекчени спасителни действия при евентуални разрушения.

VІІ. Защо се казва, че тези къщи са екологични?
Тези къщи са екологични в две направления:
1. Икономия на енергия - за добив и преработка на материалите, както и за самото строителство се използва многократно по–малко енергия отколкото при традиционното строителство.
Пример: С енергията изразходвана за добив и преработка на 1000 кг дървени материали могат да се добият:
417 кг - тухли
333 кг - цимент
50 кг - стомана
10 кг - алуминий
Като казахме и преди това, че самите конструкции са няколко пъти по–леки, то разхода на енергия за това строителство е много пъти по–нисък от монолитното строителство.
При експлоатацията на жилищата се използва значително по–малко енергия, заради изключителните им изолационни качества.
А икономията на енергия е най–добрият показател за опазване на природата.
2. Екологично чисти за обитаване:
• Всички материали, които се използват са естествени с минимални и без химични обработки и добавки.
• Дървените материали и гипсовите плочи са естествен регулатор на влажността в помещенията.
• Изключително бързо и икономично се управлява микроклимата в сградата.
Пояснение: Това се дължи на факта, че конструкцията на тези сгради е неутрална към топлината (не я акумулира). Това означава, че ако искате да промените температурата в някое помещение, е необходимо само да охладите или затоплите обема от въздух, който е в него без да се притеснявате, че трябва да затопляте или охлаждате и стените, пода и тавана.
Този ефект се чувства много силно при сгради, които не се обитават постоянно.

VІІІ. Друг задължителен въпрос, който се задава е за дълготрайността на сградите построени по този метод.
Срока за експлоатация на една сграда, независимо какъв тип е, се определя от три условия:
1. Дали използваните материали в конструкцията като стареят и с времето губят качествата си?
Дървесината като основен конструкционен материал е доказано, че ако не е подложена на външни вредители не променя качествата се с течение на времето. Затова строителите с дървесина предприемат някои мерки за да я предпазят от вредителите:
• Дървесината, която се влага в конструкциите е с не по–ниско качество от ІІ–ро (т.е. – липса на заболявания и вредители).
• Задължително се суши в камери при висока температура вследствие на което яйцата и ларвите на вредителите се унищожават.
• В някои случаи се прави и допълнителна импрегнация.
2. Дали изработката и монтажа са извършени професионално?
В тази връзка ние създадохме Съюза на Производителите на Сглобяеми Къщи и една от неговите задачи е да следи за професионализма в тази област.
3. Нормалната експлоатация и поддръжка на сградата.
Практиката показва, че сгради с дървена конструкция се експлоатират успешно вече 100 и повече години.

След като се убедят, че жилището не отстъпва, а напротив - по много показатели превъзхожда останалите, нашите клиенти естествено стигат и до последния въпрос:

ІХ . Колко бързо могат да го получат и колко ще струва?
Тъй като технологията е изградена изцяло върху сухото строителство, то този метод позволява къси срокове, на изработка независимо от метеорологичните условия.
Австрийските и немски фирми, поради скъпата работна сила особено извън завода, така са усъвършенствали технологията на монтажа, че строителната конструкция се монтира за един ден включително и покривното покритие.
За България засега реалните срокове са от 2 до 3 месеца за производство (през което време може да се изгради фундамента и инфра-структурата) и от 1 до 4 седмици – монтаж, в зависимост от големината на сградата и степента на завършеност.
Цените, в зависимост от типа на сградата и степента на завършеност, се движат между 150 и 400 Евро / м2 за България.

автор: инж. Динко Караиванов

Изпълнени проекти

  • Двуетажна сглобяема къща 161 кв.м.
  • Едноетажна сглобяема къща 97 кв.м.
  • Административна сглобяема сграда 77 кв.м.
  • Лятна градина Витоша